1. Upravljavec
Uradno ime podjetja:  GREIT d.o.o.
Sedež podjetja: Gradež 169a, 1311 Turjak, Slovenija
Odgovorna oseba v podjetju (zakoniti zastopnik ali predstavnik): Gregor Papež
Kontaktni naslov in telefon:
tel.: +386 041 333 339, e-pošta: info@uniq4pet.eu
2. Uporaba, obseg in namen hranjenja in obdelave 
Osebne podatke hranimo in obdelujemo primarno za izvedbo naročila. Če se strinjate s prijavo na prejemanje novic pa tudi za namene ohranjevanja stika s strankami, tržnega obveščanja prek elektronske pošte, pospeševanja prodaje. Ob poslanih elektronskih sporočilih si zabeležimo prikaze prejetih sporočil in klike na povezave v prejetih sporočilih.
Za namen obveščanja z elektronsko pošto hranimo
– naslov elektronske pošte,
– ime,
– priimek,
– spol.
Za namen izvedbe naročila hranimo
– naslov elektronske pošte,
– ime,
– priimek,
– naslov prebivališča
- naslov dostave (če je drugačen kot naslov prebivališča)
- telefonsko številko za dostavo
Osebne podatke zbiramo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hranimo skupaj z registracijo uporabnika v spletno trgovino.
Namen obveščanja je:
– obveščanje o akcijah
– obveščanje o novih izdelkih
Osebne podatke uporabljajo smo sodelavci podjetja GREIT d.o.o..
3. Iznos 
Zbirke osebnih podatkov hranimo na območju Republike Slovenije ter jih ne iznašamo v druge države in ne dajemo za druge namene ali drugim podjetjem.
4. Obdobje hrambe 
Osebne podatke posameznika hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo. Razen podatkov, ki se po zakonu hranijo 10 let (podatki o naročilu, računu in naslovniku)
V kolikor bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbrisali.
5. Pravice posameznika (osebe)
Vsak posameznik, prejemnik sporočila, lahko za svoje podatke kadarkoli zahteva
– vpogled,
– popravek,
– popoln izbris,
– prekinitev obdelave in hranjenja oz. preklic soglasja za obdelavo in hranjenje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve oz. soglasja izvajala do njegovega preklica.
V primeru, da bi v našem podjetju želeli nadalje obdelovati osebne podatke za namen, ki ni namen, za katerega so bili osebni podatki zbrani, bomo posamezniku pred tako nadaljnjo obdelavo podatkov zagotovili informacije o tem drugem namenu in vse nadaljnje relevantne informacije, kot so podane v temu dokumentu.
Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda zahtevek za pojasnilo Kulturnemu društvu ali  nadzornemu organu – Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji:
Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si
GREIT d.o.o. hrani pridobljene podatke posameznikov s skrbnostjo dobrega gospodarja in le z namenom obveščanja o svoji ponudbi brez namena pridobivanja posebnih informacij iz osebnih podatkov posameznikov.
Storili bomo vse, kar je v naši moči, da posamezniku pomagamo pri uveljavljanju svojih pravic.

Prodajne uspešnice

Akcije

Izračun dostave


PReverite lahko stroške dostave glede na naslov dostave. Kliknite gumb preveri stroške dostave in izpolnite formular.

Izračun dostave

Vnesite podrobnosti o naslovu za dostavo in kliknite gumb Preveri stroške dostave.

* Obvezna polja

Prekliči ali